10 bekende Bijbelse gezegden

Bijbelse gezegden zitten vol rake waarheden. Zowel uit het Oude Testament komen zeer bekende gezegdes voor, maar ook Jezus sprak prachtige, bekende gezegden, die we tot op de dag van vandaag mogen gebruiken.

Oud Hollandse spreuk aan een gevel, locatie Groningen. Foto: S.v.d.Ent
Oud Hollandse spreuk (gevel in Groningen), verwijzend naar het laatste oordeel.

Alwaer gij siet
Denckt wat gij doet
Al wat gij doet
Denckt an het einde

Vrije vertaling:
Waar je ook bent, bedenk wat je doet (beoordeel je handelen)
Wat je ook doet, denk aan het einde (laatste oordeel)

10 bekende Bijbelse gezegden

  1. De splinter in het oog van de ander zien, maar niet de balk in je eigen oog (Jezus Christus): kritiek hebben op het kleinste ding van de ander, maar je eigen fouten -tot zelfs de grootsten aan toe- zie je niet.
  2. Hij zonder zonde werpe de eerste steen (Jezus Christus): wat een práchtig gezegde en het geldt voor ons allemaal: Degene zonder zonden mag een ander veroordelen, verwerpen, of straffen. Maar dat kan helemaal niet, want we zondigen allemaal. Jezus nodigt ons dus uit om eerst eens naar onszelf te kijken, voordat we anderen veroordelen.
  3. Als donderslag bij heldere hemel: zo zal het koninkrijk van God komen, als een dief in de nacht. Dit betekent dus: een totaal onverwachtse gebeurtenis.
  4. Bezint eer ge begint: overdenk iets eerst voordat je er aan begint. Denk dus vooraf goed na.
  5. In het duister tasten: geen idee hebben wat er gaande is.
  6. Als een roepende in de woestijn: anderen proberen te waarschuwen, maar niemand luistert.
  7. Behandel anderen zoals je zelf behandelt wilt worden (Jezus Christus): deze behoeft absoluut geen uitleg. Denk dus goed na over hoe je anderen behandelt.
  8. Je oogst wat je zaait: zoals je hebt gehandeld en je hebt gedragen, zo zul je het terug ontvangen uiteindelijk (want die dag komt) van anderen.
  9. Oog om oog, tand om tand: met gelijke munt terug slaan. Precies datgene terugdoen wat een ander jou aangedaan heeft. Gezegde uit het oude testament, wat minder pacifistisch was dan Jezus.
  10. Waar de mond vol van is, stroomt het hart van over: datgene waarover je het meest hartstochtelijk spreekt, datgene ligt je het meest nabij aan het hart.

Ook interessant: